PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ

Při montáži a demontáži nesmí být veden do světýlek elektrický proud.

Vypojte je vždy ze zásuvky!! 

Pro zapnutí světýlek vložte zástrčku do zásuvky. Po zasunutí do zásuvky ZMÁČKNĚTE JEMNĚ tlačítko na řídící jednotce. Po každém zmáčknutí přeladíte na jiný světelný efekt (pokud to umožňuje), takto pokračujte až do Vašeho zvoleného světelného efektu.

Bezpečnostní předpisy:

  1. Nezapínejte na dlouhou (více jak 1 min.) dobu světýlka, které jsou smotané v klubku – hrozí přehřátí !
  2. Řetěz omotávejte nebo jemně přivazujte, nikdy nepřibíjejte, nelepte, hrozí poškození řetězu a úrazu elektrickým proudem!
  3. Nevkládejte do vody, řídící jednotka se zástrčkou a trafo musí být VŽDY v suchu a volně položené nebo zavěšené. Na světýlka nic dalšího nezavěšujte, hrozí přetrhnutí.
  4. Všechny světýlka na 220V jsou určeny k provozu do suchého prostředí, při nenadálé události postříkání vodou aj. vždy ihned odpojte od zdroje elektrického napětí. Světýlka na 24V mohou být ve venkovních prostorách, ale řídící jednotka musí být vždy v suchu.
  5. K řídící jednotce, kabelu zásuvky a samotného řetězu, zamezte přístup všem osobám, které nebyly řádně poučeny o bezpečnostních předpisech. Neodborným zásahem do el. zařízení může dojít k úrazu!
  6. Při montáži a demontáži nesmí být veden do světýlek elektrický proud. Vypojte vždy ze zásuvky! Postupujte velmi opatrně nestrhávejte je, neházejte s nimi. Po použití opatrně namotejte zpět na přiložený držák nebo do klubka. Motejte vždy od konce světelného řetězu.
 

Součásti zápůjčky je také ochranné balení, ve kterém Vám bylo zboží dodáno, zaslání zpět v jiném balení je nepřípustné. Řídící jednotku, která je upravena proti rozbití, nejprve před vložením do krabice obalte ještě bublinkovou, nebo přiloženou folií.

Děkujeme Vám předem, že zacházíte s naším majetkem šetrně a chráníte přitom své zdraví.