Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro pronájem LED světýlek od pujcovnasvetylek.cz jejímž provozovatelem je

Ing. Jan Škráček, se sídlem Brno, IČO 09910093, (dále jen „dodavatel“)

Doba pronájmu:
Standardní délka pronájmu světýlek (dále jen „dekorací“) jsou 3 až 4 dny (doba využití světýlek v akci garantujeme 12 hodin na dodané baterie). V případě pronájmu na víkend je předání v předem dohodnutý den, většinou je to čtvrtek nebo pátek a vrácení v pondělí (první pracovní den po dni konání akce) nebo po dohodě.

V případě prodloužení nebo pozdnímu vrácení sady světýlek o každý 1 den se připočítává 50% z celkové ceny půjčovného.

Pravidla půjčovny dekorací a výdej a vrácení dekorací:

Dodavatel – osoba, která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě

Objednatel – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od dodavatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu

Doručením poptávky přes rezervační formulář na webových stránkách dodavatele provádí objednatel závaznou rezervaci. Do 3 pracovních dnů bude rezervace dodavatelem potvrzena emailovou zprávou s dalšími pokyny a faktura s výzvou k platbě za objednanou sadu světýlek.

Vybraná sada světýlek (dekorací) bude blokována pro zvolený termín až po uhrazení faktury.

V emailu s potvrzením rezervace má objednatel poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně kontaktujte dodavatele.
Zároveň bude objednateli vystavena faktura ve výši půjčovného se splatností 14 dnů (dále jen „faktura“) (pokud se dodavatel a objednatel nedohodnou jinak). Po uhrazení faktury se stává rezervace závazná.

Průběh vyzvednutí dekorace

Dekorace si vyzvedněte na adrese  Uherské Hradiště, Havlíčkova 160, v předem domluveném čase. Vyzvednutí v jiné dny než je obvyklé, je nutné si domluvit individuálně předem. Vrátit dekorace můžete pouze v pondělí v předem domluveném čase, aby bylo možné dekorace připravit pro další zapůjčení.

Po objednavateli bude také požadována vratná zálohu ve výši ceny pronájmu dané sady, která bude součástí zálohové faktury. Záloha bude vrácena v plné výši pokud bude sada světýlek vrácena bez poškození, pošpinění nebo nebude ve stavu odpovídajícímu stavu původnímu. Záloha bude vrácena na bankovní účet objednavatele do 7 dnů po doručení sady světýlek zpět k dodavateli.

Pro Uherské Hradiště a okolí do 10 km je doprava tam i zpět zdarma v předem domluvený den a čas.

Je také možné využít přepravce PPL nebo Zásilkovna pro zbytek ČR a Slovenska dle ceníku na webu v sekci DOPRAVA A PLATBA.

Částka za dopravu se připočítává k celkové ceně pronájmu.

Dekorace je také možné si nechat nainstalovat a demontovat. Účtujeme 1000 Kč za každý jeden úkon. Využít lze i samostatně pouze montáž nebo demontáž. Při využití služby montáž/demontáž je doprava zdarma pro celý Zlínská kraj. Pro Jihomoravský kraj je cena dopravy 7Kč / km.

Částka za montáž/demontáž se připočítává k celkové ceně pronájmu.

Dekorace si prosím zkontrolujte ihned při převzetí. Převzetím souhlasíte, že dekorace byla předána v pořádku nepoškozená, neznečištěna a v počtu, který jste si rezervovali. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou neodbornou manipulací a užíváním dekorace.

Pokud objednavatel objeví závadu nebo nesrovnalost v počtu zapůjčených dekorací je nutné dodavatele okamžitě informovat aby mohlo dojít k nápravě. Takovou dekoraci není možné dál používat!

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Jak užívat předměty nájmu

          1. nenechávejte dekorace na dešti a stát na mokru

          2. v případě konání akce venku je nutné zapůjčené předměty nebo jejich části. které nejsou určeny pro styk s vodou nebo pro venkovní použití chránit před vlivem počasí a včas uklidit do suchého prostředí

           3.dekorace nijak neupravujte k obrazu svému, nemanipulujte s dekoracemi pokud jsou po el. proudem

           4. dekorace před vrácením vždy rozmotejte a uveďte do stejného stavu jako vám byly doručeny

Nevrácení a poškození dekorací

V případě ztráty jakéhokoliv kusu dekorace je nutné dodavatele informovat ihned po zjištění. Stát se to samozřejmě může, ale v případě, že budou dekorace dále po vás rezervovány, museli bychom tuto situaci obratem řešit a mohlo by to poškodit zájemce po vás.

Objednatel odpovídá dodavateli za poškození a opotřebení dekorací jejich nesprávným užíváním.

V případě ztráty či poškození plastových krabic, ve kterých byly půjčené předměty zapůjčeny, účtujeme poplatek 300 Kč/krabice.

V případě nevrácení, zničení či poškození dekorací je objednatel povinen způsobenou škodu dodavateli nahradit, a to v plné výši hodnoty zničeného zboží. V případě ztráty, znečištění či zničení zboží je cena stanovena za jeden kus a to následovně:

– 100 m světelný řetěz – 1500 Kč

– 50 m světelný řetěz – 1100 Kč

– 15 m žárovkový řetěz (velké žárovky) – 1800 Kč

– 10 m žárovkový řetěz (malé žárovky) – 400 Kč

– 20 m světelný drát – 300 Kč

– 2 m x 3 m světelný závěs – 500 Kč

– stojan na světelný závěs – 1300 Kč

– závěsy na světelný závěs – 170 Kč/ 1 ks

– 3 m x 3 m světelná girlanda –  500 Kč

– 3 m x 6 m světelná girlanda –  1200 Kč

– svítící kolíčky na 20 fotek – 200 Kč

– svítící kolíčky na 40 fotek – 300 Kč

– svítící kolíčky tvar srdce – 400 Kč

– svítící tabule – 600 Kč

– disco koule + ovladač – 400 Kč + 100 Kč

– svítící nápis SVATBA – 1000 Kč (200 Kč/ 1 písmeno)

– žárovka 2W velká – 35 Kč/ks

– dobíjecí baterie 35 Kč/ks

– nůžky 40 Kč/ 1 ks

– znečištění 200 – 1000 Kč / sada

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být soudně vymáhány.

Objednatel nesmí dekorace sám upravovat nebo opravovat.

Dodavatel je oprávněn si náhradu za ztrátu poškození nebo znečištění dekorací, smluvní pokutu nebo storno poplatek započíst oproti složené kauci.

Objednatel je povinen nahradit i škody, které na dekoracích způsobí třetí osoby.

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré náhrady za ztrátu nebo poškození dekorací a pokuty za prodlení s vrácením do 3 dnů od jejího vyčíslení.

Při vyzvednutí dekorací předloží objednatel objednávku. Dopravu v případě osobního odběru si zajišťuje objednatel sám.

Změna objednávky a storno podmínky:

  • Objednávka je považována za závaznou v momentě odsouhlasení obchodních podmínek v posledním kroku rezervačního formuláře na webu pujcovnasvetylek.cz.
  • Zrušení objednávky je možné pouze e-mailem, rozhodující je datum odeslání e-mailu.

 

Storno poplatky:

nad 60 dní před konáním akce činí storno poplatek 0 %

60-31 dní před konáním akce činí storno poplatek 25 %

15-30 dní před konáním akce činí storno poplatek 50 % (pokud objednatel najde náhradníka, nebude poplatek účtován)
14-0 dní před konáním akce činí storno poplatek 100 % (pokud objednatel najde náhradníka, nebude poplatek účtován)  

Do počtů dní se nezapočítává den konání akce.

Storno poplatek bude započten oproti složené záloze. Rozdíl mezi složenou zálohou a storno poplatkem bude zaslán zpět na bankovní účet objednatele uvedený v emailu o zrušení závazné rezervace.

Žádost o zrušení objednávky musí být zaslána na email info@pujcovnasvetylek.cz.
Objednatel může požádat o přesunutí rezervace na jiný termín. Pokud je v požadovaném termínu dekorace volná, je toto posunutí rezervace pro objednatele zdarma. Pokud je v požadovaném termínu dekorace rezervovaná pro jiného klienta a objednatel si nenajde u dodavatele vhodnou alternativu dekorace, která je volná, jedná se o zrušení objednávky, které se řídí podmínkami v předcházejících odstavcích.

Zrušení rezervace ze strany dodavatele, je možné, pokud nájemce neuhradí celou částku udanou na faktuře do 7 dnů od vzniku objednávky. Dále pak pokud ho k tomu vedou nepředvídatelné události (živelná pohroma, ztráta/nefunkčnost předmětu nájmu, aj.) v tomto případě pronajímatel vrací celou částku objednavateli.

Pokud dojde před odesláním faktury ke změně cen, platí vždy ceny sjednané při objednání.

Dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednavatele, ohledně pravosti a ověření objednávky.

Objednatel odesláním rezervačního formuláře potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených obchodních podmínek.

S platností od 18.5. 2022